Roczny raport Planned Parenthood: 328 tys. aborcji! Zabijane są dzieci odpowiadające liczbie mieszkańców Lublina.

Roczny raport Planned Parenthood: 328 tys. aborcji! Zabijane są dzieci odpowiadające liczbie mieszkańców Lublina.

Aborcja jest największym ludobójstwem odnotowanym w historii ludzkości. Fot.: Andres Nieto Porras/Wiki Commons/CC 2.0 Aborcja jest największym ludobójstwem odnotowanym w historii ludzkości. Fot.: Andres Nieto Porras/Wiki Commons/CC 2.0 Planned Parenthood (PP) to niesławna organizacja działająca głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, której celem jest „dostarczanie opieki i usług medycznych związanych z reprodukcją”, przez co rozumie się m.in. promowanie edukacji seksualnej czy szerokiego dostępu do antykoncepcji i aborcji. Planned Parenthood znana jest głównie jako instytucja dokonująca zabiegów aborcji na żądanie oraz bohater afery związanej z handlem tkankami pozyskanymi z dzieci, na których przeprowadzono zabieg aborcji.

W upublicznionym z czteromiesięcznym poślizgiem raporcie można znaleźć informacje dotyczące działalności PP (świadczonych usług, liczby przeprowadzonych zabiegów itp.) oraz dane finansowe organizacji. Raport obejmuje działalność w okresie 2015-2016. Opóźnienie nie umknęło uwadze środowiskom zainteresowanym, które zauważają, że na stworzenie dokumentu o objętości 35 stron, z czego potężna część dotyczy reklamy bądź zachwalania działalności organizacji, potrzeba było niemal roku. W dokumencie znamienne są także fragmenty odnoszące się do „ataków ze strony antyaborcyjnych ekstremistów”, budowaniu i napędzaniu ruchów przychylnych PP oraz angażowaniu młodego pokolenia.

Zestawiając aktualny raport (lata 2015-2016) z poprzednim sprawozdaniem instytucji (lata 2014-2015), można wysunąć kilka kluczowych wniosków, które sprowadzają się do następujących faktów: większej liczby przeprowadzonych zabiegów aborcji, wyższego zysku uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności, nieznacznie wyższego dofinansowanie z budżetu federalnego, mniejszej liczby pacjentów korzystających z usług PP, wreszcie mniejszej liczby przeprowadzonych badań bądź usług medycznych.

Liczba pacjentów w poprzednim okresie szacowana była na 2,5 miliona osób, aktualny raport podaje 2,4 miliony. Liczba przeprowadzonych zabiegów aborcji wyniosła 328 348 i była o 4 349 wykonanych zabiegów wyższa w stosunku do poprzedniego okresu (323 999 zabiegów). W praktyce możemy mówić, że rok do roku zabijana jest liczba dzieci odpowiadająca liczbie mieszkańców Lublina (około 340 000 mieszkańców).

Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w.

Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w.

Paweł Stachnik, ks. Waldemar Cisło

Co trzy minuty gdzieś na świecie ginie jeden chrześcijanin; nie umiera naturalną śmiercią; ginie męczeńsko za to, że nie chciał wyrzec się Pana Jezusa. Świat z tego powodu nie lamentuje, wielcy politycy nie protestują, organizacje pozarządowe tego nie zauważają. Śmierć chrześcijanina – niemal zawsze z rąk muzułmanów – nie oburza mass mediów. Co innego nieszczęścia wyznawców islamu – to powinno nas poruszać.

 

W zakresie świadczonych usług odnotowano jednak mniejszą ilość . Najbardziej widoczny spadek dotyczy świadczenia usługi badań prenatalnych, których liczbę aktualny raport określa jako 9 419 w stosunku do 17 419 z poprzedniego okresu. Spadła także liczba badań związanych z wczesnym wykrywaniem nowotworów (najnowszy raport podaje 665 234 wszczętych procedur, co oznacza spadek o 16 974 w stosunku do liczby podanej w raporcie za lata 2014-2015).

Jeśli chodzi o sytuacje finansową to PP może pochwalić się zyskiem na poziomie 77 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 19 milionów w stosunku do okresu 2014-2015 oraz nieznacznym wzrostem dofinansowania rządowego (554,6 miliony dolarów w 2015-2016 w stosunku do 553,7 milionów za okres 2014-2015). Z tych liczb wynika także jednoznacznie, że bez dotacji państwowych Planned Parenthood notowałoby rocznie wielkie straty i pewnie nie dałoby się rady utrzymać.

Środowiska konserwatywne liczą, że dane dotyczące spadku liczby przeprowadzanych zabiegów medycznych związanych z profilaktyką nowotworową w zestawieniu ze wzrostem liczby przeprowadzanych aborcji przekonają polityków do wycofania dofinansowania rządowego dla PP. Susan B. Anthony, aktywistka ruchu antyaborcyjnego, wylicza kolejne spadki w zakresie liczby świadczonych usług w przeciągu ostatnich pięciu lat: związanych z wczesnym wykrywaniem raka niemal o 50%, związanych z antykoncepcją o 18%, dotyczących zapobiegania bądź leczenie chorób przenoszonych drogą płciową o 5%. Podsumowując, łączna liczba wszystkich usług świadczonych przez PP w przeciągu ostatnich pięciu lat zmalała o 13%.

Rośnie za to liczba wykonanych aborcji. W opinii prezes stowarzyszenia „Amerykanie Zjednoczeni dla Życia”, Catherine Glenn Foster, potwierdza to, że „zabiegi aborcyjne to wciąż potężny biznes dla kraju zajmującego pierwsze miejsce wśród państw przeprowadzających największą liczbę zabiegów aborcyjnych”.

ŹRÓDŁA: Christian Post, kś

Komentarze (0)

  • Podpis:
    E-mail:
  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wpisy są moderowane przed dodaniem.

Zamknij X W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.